Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku

Większość osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych miała zapewne doświadczenie z głośnymi sąsiadami lub zakłócaniem ciszy nocnej, na przykład podczas imprez organizowanych w sąsiedztwie. Jakie prawa przysługują w takim przypadku mieszkańcom budynku, których spokój jest zakłócany?

Sprawdź koniecznie: Odbiory mieszkań Kraków

Kodeks wykroczeń a zachowania społecznie naganne

W kontekście wykroczeń, z którymi zetknąć możemy się w ramach wspólnoty sąsiedzkiej, kluczowe będą regulacje Kodeksu wykroczeń. Najważniejsze zapisy znajdują się w jego części szczególnej, zaczynając od art. 49. Zgodnie z art. 51 § 1.: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Wykroczenia z tego artykułu są wykroczeniami skutkowymi – zakłócenie porządku, spokoju publicznego, spoczynku nocnego przynajmniej jednej osoby postronnej jest w tym przypadku skutkiem działania sprawcy.

Skutek wykroczenia może być objęty zarówno winą umyślną jak również winą nieumyślną. Przytoczony przepis ma na celu ochronę porządku i spokoju publicznego. Ich zakłócanie zagrożone jest, jak zostało wyżej wspomniane, karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, o czym warto pamiętać na przykład planując większe spotkanie w mieszkaniu. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę komfort sąsiadów, którym przeszkadzać może głośna muzyka lub rozmowy. Zakłócanie spoczynku nocnego, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, polega na uniemożliwieniu osobom postronnom odpoczynku nocnego w zwyczajowo przyjętych godzinach ciszy nocnej, obowiązujacych od godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to nie tylko hałasów, związanych z organizowaną w mieszkaniu imprezą, ale też na przykład szczekającego w nocy (lub również w ciągu dnia) psa.

Zobacz także: odbiór mieszkania w Trójmieście

Jak zapobiec problemom związanym z hałasem w mieszkaniu

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym wymaga od jego lokatorów dostosowania się do obowiązujących zasad oraz do przepisów prawa. Regulamin wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej będzie regulował kwestię ciszy nocnej, a także inne kwestie, istotne dla mieszkańców. Jeżeli dopiero planujemy zakup mieszkania, jego poprzedniego właściciela dobrze jest spytać o obowiązujące w budynku zasady, również te niepisane (na przykład informowanie sąsiadów o planowanym remoncie). Już po sfinalizowaniu transakcji, podczas odbioru mieszkania, powinniśmy otrzymać pełną dokumentację lokalu, wśród której znaleźć się może także regulamin wspólnoty lub spółdzielni.

Jeżeli mieszkanie kupujemy od dewelopera na etapie budowy, dobrze jest zwrócić uwagę na kwestię dźwiękoszczelności lokalu i ewentualnie wprowadzić we wnętrzu niezbędne modyfikacje na przykład w zakresie izolacji akustycznej, jeżeli pozwala na to etap realizacji prac oraz sam projekt. W takim przypadku podczas odbioru mieszkania od dewelopera, oprócz przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu technicznego lokalu oraz zgodności wykonanych prac z dokumentacją umowną i przepisami, należy sprawdzić, czy wprowadzone przez nas modyfikacje zostały właściwie zrealizowane.

Exit mobile version