CSR, czyli społeczna odpowiedzialność. Dowiedz się ile wynoszą kary za niszczenie środowiska

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność. Dowiedz się ile wynoszą kary za niszczenie środowiska

Zanieczyszczanie środowiska wiąże się z coraz dotkliwymi karami finansowymi. Nie dziwi więc, że firmy coraz częściej inwestują w działania CSR. Jakie konsekwencje grożą za nieprawidłowe składowanie odpadów albo pogorszenie stanu wód i powietrza? 

Na czym polega CSR i społeczna odpowiedzialność za biznes? 

CSR to angielski skrót, który można rozwinąć jako „Corporate Social Responsibility”. W tłumaczeniu na język polski będzie to „społeczna odpowiedzialność za biznes”. Działania tego typu uwzględniają interesy społeczne, prawa różnych grup oraz aspekty środowiskowe. Przekłada się to bezpośrednio na zrównoważony rozwój, na który coraz częściej zwraca uwagę większość społeczeństwa. Działania CSR wpływają pozytywnie na odbiór firmy, co przekłada się również na nastawienie samych pracowników. Społeczna odpowiedzialność skupia się coraz częściej na zmianach klimatycznych i ochronie zwierząt. Uwzględnia przy tym kary, jakie czekają za nieprzestrzeganie przepisów środowiskowych. 

Zanieczyszczanie środowiska – kary za nieprawidłowe składowanie odpadów

W Polsce obowiązują coraz dotkliwsze kary za niepoprawne składowanie i wyrzucanie odpadów. Dotyczy to również ich nieprawidłowego odzysku, przetwarzania oraz transportu. Społeczna odpowiedzialność za biznes (CSR) zakłada recykling oraz pozbywanie się substancji niebezpiecznych jedynie w miejscach do tego przeznaczonych. W przeciwnym razie firmom i osobom fizycznym grożą dotkliwe grzywny za zanieczyszczanie środowiska. Kary przyjmują najczęściej formę pieniężną, ale zdarzają się też ograniczenia wolności lub prace społeczne. 

Za zanieczyszczanie lasów grozi przykładowo nawet 5 tysięcy złotych kary. Wiele zależy od rodzaju składowanych odpadów. Jeżeli dotyczy to substancji niebezpiecznych to wiąże się to z dodatkowymi sankcjami. Za nieprawidłowe składowanie odpadów, które zagrażają miejscowymi wodom, powietrzu albo ekosystemom grozi nawet więzienie. Przewiduje się kartę od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, jeśli nie dokonało się żadnego zgłoszenia.  

Zanieczyszczanie środowiska – kary za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zakłady mogą uwalniać do powietrza tyle gazów i pyłów, na ile jest to uwzględnione w odpowiednim pozwoleniu. Jeśli ten poziom zostanie przekroczony to przewiduje się dotkliwe kary. Społeczna odpowiedzialność za biznes i działania CSR coraz częściej uwzględniają dbanie o stan powietrza, zwłaszcza w kontekście gazów cieplarnianych. To właśnie za nie oraz szkodliwe pyły grożą największe sankcje za zanieczyszczanie środowiska. Wiele zależy też od odpowiednich badań na stacjach pomiarowych. Koszty uzależnione są od konkretnego rodzaju gazu lub pyłu. Dla przykładu za wprowadzenie dwutlenku siarki grożą kary dochodzące do pół miliona złotych. Sankcje zazwyczaj przewidują opłaty 20-krotnie razy wyższe niż przy normalnej stawce za wprowadzanie substancji do powietrza. 

Zanieczyszczanie środowiska – sankcje za nielegalne odprowadzanie ścieków 

W Polsce zdarzają się przypadki nielegalnego zrzutu ścieków do wód lub gruntów. W niektórych wypadkach jest to zgodne z prawem za odpowiednią opłatą. Trzeba jednak dokonać wcześniejszego zgłoszenia. Działania CSR i społeczna odpowiedzialność często zwracają uwagę na problem zanieczyszczania wód, który wiąże się z wyginięciem wielu gatunków fauny i flory rzecznej, morskiej i jeziornej. Zrzut ścieków może wyrządzić wiele szkód również w przypadku gruntów, na czym traci rolnictwo. Nieprawidłowe odprowadzanie grozi karą grzywny, która wynosi nawet 10000 złotych. W niektórych przypadkach zdarzają się również sankcje związane z ograniczeniem wolności. Kary można częściowo uniknąć, jeśli zobowiąże się do ograniczenia strat środowiskowych w zagrożonym rejonie. 

Exit mobile version