Art 178 kk Co oznacza i jak się bronić

Art 178 kk Co oznacza i jak się bronić

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających podlega odpowiedniej karze. Jednak wiele zależy od natężenia substancji w organizmie człowieka. Co na ten temat mówi art. 178 kk?

Czym jest stan nietrzeźwości stan pozostawania pod wpływem środka odurzającego?

Alkohol, narkotyki ( na przykład: marihuana o której więcej informacji tutaj: https://magazynkonopny.pl/ ) są substancjami psychoaktywnymi, które wpływają na układ nerwowy człowieka. Mogą doprowadzić do zaburzenia koncentracji czy koordynacji ruchowej, co jest ważne podczas prowadzenia samochodu. Jednak, by taki czyn został uznany za przestępstwo lub wykroczenie, muszą zostać spełnione odpowiednie kwestie związane z natężeniem substancji we krwi. Od tego także zależy wysokość kary.

W przypadku alkoholu sprawa prezentuje się dosyć jasno. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub gdy prowadzi do stężenie, które przekracza tę wartość. A także w sytuacji gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub gdy prowadzi do stężenie, które przekracza tę wartość.

W przypadku narkotyków sytuacja wygląda bardziej skomplikowanie, gdyż nie istnieje kodeksowa definicja tej granicy. Za każdy razem należy ocenić realny wpływ środka odurzającego na sprawność kierowcy w podobnym stopniu, jak w sytuacji, gdyby się znajdował się pod wpływem alkoholu.

Jaka jest kara za naruszenie przepisu art. 178a kk?

W przypadku określenia danego czynu jako przestępstwa sprawca może liczyć na karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dodatkowo kierowca otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów na okres min. 3 lat.

Łagodniejsza kara będzie w przypadku wykroczenia. Kierowca otrzymuje karę aresztu, grzywny (50-5000 zł) oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 6 miesięcy – 3 lat.

Ponowne popełnienie przestępstwa

Ze względu na to, że kierowcy często popełniają to wykroczenie czy przestępstwo, został dodany paragraf 4, który zaostrza karalność sprawców, którzy ponownie dopuścili się prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy w stanie pozostawania pod wpływem środków odurzających. Przeważnie podlegają oni karze pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat, a dodatkowo dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Czytaj również:   Art 286 kk Co oznacza i jak sie bronic

W jakiej sytuacji można umorzyć postępowanie karne?

Nie w każdej sytuacji zdarza się, że jazda w stanie nietrzeźwości czy w stanie pozostawania pod wpływem środków odurzających może prowadzić do skazania.

W związku z tym, że kara za podany powyżej czyn nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności, sprawca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jednak w tym celu musi spełnić kilka zasadniczych warunków tego umorzenia:

  • Najważniejsze jest to, by nie sprawca nie był wcześniej karany za żadne umyślne przestępstwo.
  • Kolejną sprawą jest upewnienie się, że z pewnością będzie przestrzegał porządku prawnego, a szczególnie to, że nie popełni więcej przestępstwa – na to wpływają jego właściwości, dotychczasowy sposób życia, warunki osobiste, dadzą odpowiednie uzasadnienie.
  • Żeby możliwe było umorzenie postępowania karnego, należy sprawdzić rozmiar winy sprawcy. Ma to bowiem spory wpływ na umorzenie. Podobnie zresztą jak stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu.
  • Ważna jest postawa samego sprawcy oraz sposób interpretacji okoliczności, w jakich doszło do popełnienie danego czynu zabronionego.
  • Na postać i rozmiar wyroku, jaki zapadnie podczas postępowania sprawy, ma wpływ także przedstawienie całej sprawy oraz samo poprowadzenie postępowania karnego. Niejednokrotnie wpływało to bowiem na wyrok.

Pomoc adwokata

Właśnie dlatego istotne jest korzystanie z pomocy doświadczonego i wyposażonego w odpowiednią wiedzę adwokata, który będzie w stanie doprowadzić do najbardziej korzystnego wyroku dla sprawcy. Do wyroku, który będzie jednocześnie sprawiedliwi, a jednocześnie stanie się odpowiednim upomnieniem i karą, by więcej nie dopuszczać się do danego czynu zabronionego, o którym mówi dokładnie artykuł 178 kodeksu karnego.

Dodaj komentarz