Jak napisać wniosek o ściganie do prokuratury?

Jak napisać wniosek o ściganie do prokuratury?

Nie trzeba chyba nikomu wyjaśniać, że popełnienie przestępstwa nieodłącznie związane jest z odpowiedzialnością karną. Niemniej jednak by przestępstwo zaczęło być ścigane, niezbędne jest zawnioskowanie o to w prokuraturze. Tak więc jak napisać wniosek o ściganie do prokuratury?

Wniosek o ściganie do prokuratury- kiedy można go złożyć?

Zanim przejdziemy do tego, w jaki sposób należy sformułować wniosek do prokuratury, w pierwszej kolejności warto zastanowić się w jakich sytuacjach taki wniosek można złożyć. Oczywiście istnieje grupa przestępstw, których ściganie możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego. Są to przestępstwa, których ściganie jest dozwolone na podstawie wniosku, którą złożyła pokrzywdzona strona do uprawnionego organu. Warto wspomnieć, że istnieją dwie możliwe sytuacje w których dopuszczalne jest procesowe złożenie wniosku w sprawie o przestępstw przez pokrzywdzonego. Zalicza się do nich:

  • sytuacja w której wniosek o ściganie zainicjuje w ogóle pierwsze czynności w danej sprawie
  • sytuacja w której wniosek o ściganie jest całkowicie niezbędny dla kontynuacji postępowania, które zostało już wszczęte przez organy ścigania

Niemniej jednak w zakresie drugiej sytuacji należy podać dodatkowe, uzupełniające wyjaśnienia. Chodzi głównie o to, że wniosek o ściganie jest całkowicie wymagany w momencie, kiedy danej osobie zarzuty, a także skierować przeciwko niej akt oskarżenia. Co więcej jest on niezbędny również do zabezpieczenia dowodów, a także prowadzenia przez organy ścigania postępowania w sprawie o dany czyn. Wynika to głównie z faktu, że policja nie zawsze może podczas prowadzenia postępowania w fazie ogólnej, będzie świadoma iż w pełni ustali popełnienie czynu, którego znamiona czynu przestępczego. Wówczas dopiero po ustaleniu przez dany organ iż czyn jest przestępstwem, które może być ścigane przestępstwem na wniosek danej strony, organ może uzyskać informację od pokrzywdzonego iż rzeczywiście domaga się on ścigania sprawcy- co uprawnia go do kontynuowania postępowania lub czy strona takiego wniosku nie składa- wówczas postepowanie w sprawie czynu jest umarzane.

Czytaj również:   Wezwanie do prokuratury w sprawie alimentów

Jak poprawnie napisać wniosek o ściganie do prokuratury?

Warto zaznaczyć, że sam wniosek o wszczęcie postępowania może być złożony zarówno w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Bez względu jednak na wybraną formę, trzeba we wniosku wskazać iż ma on obowiązywać wszystkich sprawców czynu. Poprawnie napisany wniosek o ściganie do prokuratury musi również nosić znamiona dokumentu formalnego, co oznacza, że niezwykle ważna jest jego treść oraz struktura. W pierwszej kolejności na górze strony musi zawierać się dokładna data sporządzenia wniosku oraz pełna nazwa oraz adres prokuratury, do której jest on kierowany. Kolejno niezbędne jest również zawarcie danych osoby, która ten wniosek kieruje. Niezbędne okazuje się również nadanie dokumentowi odpowiedniego nagłówka. Pierwszym etapem pisania wniosku o ściganie do prokuratury jest pisemne wyrażenie żądania odnośnie wszczęcia postępowania karnego przeciwko danej osobie lub instytucji. Niezbędne jest zawarcie pełnych danych osobowych strony, która ma być przedmiotem oskarżenia i która ma zostać oskarżona i ścigana przez prokuraturę. Kolejnym krokiem jest dokładne opisanie czynu noszącego znamiona przestępstwa, a także dokładne zobrazowanie okoliczności- wraz z miejscem, datą oraz godziną- w jakich czyn ten został popełniony. Finalnie trzeba również uargumentować wniosek o ściganie do prokuratury oraz opatrzyć go własnoręcznym podpisem. Można wysłać go na adres pocztowy lub złożyć osobiście w odpowiednim organie prokuratury. Wówczas trzeba oczekiwać na kontakt i informację, że został on przyjęty a postępowanie się rozpoczęło.

Dodaj komentarz