Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego dla firmy?

Firma po śmierci właściciela nie musi przestać istnieć. Spadkobierca może kontynuować działalność, ale żeby to było możliwe, przedsiębiorca musi wyznaczyć i zgłosić do CEIDG zarządcę sukcesyjnego. Kto może nim być i jaką odgrywa rolę? Czym jest sukcesja?

Kto to jest zarządca sukcesyjny?

Kiedyś konsekwencją śmierci przedsiębiorcy było zamknięcie firmy. To oznacza, że automatycznie nieważne stawały się umowy z kontrahentami, a pracownicy tracili zatrudnienie. Sposobem na przekazanie spadkobiercy działalności gospodarczej jest sukcesja. Powinien on uzyskać własność, wiedzę i władzę. Żeby kontynuować funkcjonowanie firmy, konieczne jest powołanie zarządcy sukcesyjnego i jego zgłoszenie do CEIDG. To osoba, która będzie odpowiadać tymczasowo (przepisy przewidują ograniczenia czasowe) za prowadzenie spraw firmy do momentu, aż dojdzie do załatwienia kwestii spadkowych.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym? Po pierwsze osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, ale nie osoba prawna, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie nie może mieć prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarządca a zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny stanowi formę tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem, kiedy jego właściciel umrze. Dzięki temu spadkobiercy mają czas, by zdecydować, co chcą dalej zrobić z firmą. Nie muszą kontynuować działalności — mają prawo ją sprzedać, zamknąć albo prowadzić dalej w określonym zakresie. Natomiast zarządem zajmuje się zarządca sukcesyjny powołany przez przedsiębiorcę przed śmiercią.

Sam zarząd sukcesyjny wygasa po dwóch latach, ewentualnie może zostać przedłużony przez sąd na podstawie wniosku, ale tylko w przypadku istotnych podstaw. Sąd przedłuża go na okres nie dłuższy niż pięć lat.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego ma wiele zalet. Nie trzeba załatwiać żadnych spraw u notariusza — działalność może być prowadzona dalej. Nie trzeba również przerywać realizacji kontraktów, umowy z pracownikami nie zostaną automatycznie zakończone. Dzięki powołaniu zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwo może dalej działać. Zarządca sukcesyjny odpowiada za sprawy podatkowe czy rozliczenia z ZUS.

Czytaj również:   Co to jest przestępstwo drogowe i czym grozi?

Możliwe, że zarząd sukcesyjny wygaśnie wcześniej niż we wspomnianym terminie. Dojdzie do tego, jeśli w ciągu dwóch miesięcy od śmierci przedsiębiorcy nikt nie przejmie spadku. Inne przypadki to m.in. kiedy zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa albo wcześniej nastąpi podział spadku obejmujący firmę.

Jak powołać zarządcę sukcesyjnego?

Możliwe jest to zarówno przed śmiercią przedsiębiorcy, jak i po niej. Właściciel firmy może ustanowić zarządcę sukcesyjnego albo zastrzec, że stanie się nim wskazany prokurent. Prokurent to osoba, która otrzymała pełnomocnictwo do działania w imieniu przedsiębiorstwa. Żeby ustanowić zarządcę sukcesyjnego, trzeba uzyskać zgodę właściciela firmy i zgłosić go do CEIDG. Nie ma znaczenia, czy wpis zostanie dokonany pisemnie czy elektronicznie. Poza tym trzeba mieć jeszcze pisemną zgodę zarządcy sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji.

Zgłoszenia można dokonać jednocześnie z ustanowieniem prokurenta lub dopiero po tym kroku. Od osób tych nie jest wymagane konkretne wykształcenie.

Zarządcę sukcesyjnego można również powołać po śmierci przedsiębiorcy. Możliwe jest to w ciągu dwóch miesięcy od tego dnia, a ma takie prawo spadkobierca ustawowy lub testamentowy, który przyjął spadek. Może to również zrobić małżonek, który ma udział w przedsiębiorstwie w spadku. Kolejnym jest zapisobierca windykacyjny, czyli osoba, na rzecz której dokonano zapisu windykacyjnego i przyjęła go. Dokonuje się go w testamencie i na tej podstawie wskazany otrzymuje daną składnik majątku (na własność) po śmierci spadkodawcy.

Jak bardzo pomoc kancelarii sukcesyjnej może usprawnić proces sukcesji?

Proces powołania zarządcy sukcesyjnego i związane z tym formalności warto dopełnić ze wsparciem ekspertów. Pomoc prawna w sukcesji firmy powoduje, że ryzyko popełnienia błędów jest zniwelowane lub znacznie ograniczone. Właściciel przedsiębiorstwa czy też jego najbliżsi będą mieć pewność, że wszystko zostało dopełnione zgodnie z przepisami, a śmierć właściciela firmy nie będzie oznaczać końca jej działania.

Czytaj również:   Zakłócenie porządku publicznego - jakie są kary?

Treść promocyjna

Dodaj komentarz