Jak liczyć godziny pracy w miesiącu?

jak liczyć godziny pracy

Jeśli zastanawiamy się, ile godzin pracy musimy spędzić w ciągu miesiąca w zakładzie, to dzisiaj pochylimy się nad tym tematem. Warto bowiem wiedzieć, na jakiej podstawie się to ustala. I czy ta liczba jest zawsze taka sama.

Godziny pracy – ile ich jest w miesiącu i jak je ustalić?

W Kodeksie Pracy znajdziemy odpowiedny zapis, który wskazuje, jak powinny wyglądać godziny pracy w każdym miesiącu:

Jeśli chodzi o pracowników, który nie pracują na pełny etat, to wymiar ich czasu pracy wylicza się w ten sam sposób. Różnicą jest to, że potem należy proporcjonalnie do etatu obniżyć czas pracy w danym miesiącu. Np. w przypadku pracy na ½ etatu mnożymy wynik godzin miesięcznych pracy przez ½.

Wymiar miesięcznego wymiaru czasu pracy pracownika może ulec obniżeniu także w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, które przypadają względem przepracowanego czasu w trakcie nieobecności.

Ustawa z 18 stycznia 1951 roku ustaliła, że także w przypadku świąt, które występują poza niedzielą pracownik zasługuje na dodatkowy dzień wolnego. Oblicza się to w ten sposób, że od całej liczby odejmuje się 8 godzin.

Jeśli chodzi o ustawowe dni wolne pracy w 2022 roku, są to:

Godziny pracy na przykładzie stycznia 2022

Na początek należy pomnożyć 40 godzin pracy przez 4 (w styczniu wypadły 4 pełne tygodnie pracy). Wychodzi z tego 160 godzin. Mnożymy przez 8 godzin (jest to tradycyjny wymiar czasu pracy przeciętnego pracownika na pełnym etacie) 2 dni (tyle pozostało dni do końca miesiąca). Wychodzi 16 godzin.

Dodajemy obie wartości. 160 godzin + 16 godzin = 176 godzin.

W styczniu wypadają dwa dni wolne. 1 stycznia i 6 stycznia. Nowy Rok wypadł w niedzielę, więc nie bierze się go pod uwagę. W przypadku 6 stycznia należy go wliczyć, bo wypadł w piątek. A zatem od 176 godzin odejmuje 1 dzień świąteczny (8 godzin). Wychodzi 168 godzin.

Zwykły pracownik powinien zatem przepracować 168 godzin w styczniu, jeśli był zatrudniony na pełny etat.

Więcej informacji o godzinach pracy w 2022 r. znajdziesz na stronie: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/godziny-pracy

Godziny pracy w roku 2022 dla pełnoetatowego pracownika

Poniżej przedstawiamy, jak prezentuje się czas pracy dla pracownika, który pracuje na pełny etat.

Jakie kary obowiązują za nieprzestrzeganie norm pracy?

W przypadku gdy pracodawca nie przestrzega przepisów dotyczących godzin pracy, może podlegać karze w wysokości 1 tys. – 30 tys. zł.

Exit mobile version