Art 281 kk co oznacza i jak się bronić

Art 281 kk co oznacza i jak się bronić

W artykule 281 kodeksu karnego można przeczytać o kradzieży rozbójniczej. Na czym dokładnie polega ten czyn? Jakiej kary można się za niego spodziewać? I czym różni się od rozboju? O tym w dzisiejszym artykule.

Czym jest kradzież rozbójnicza?

Jest to rodzaj przestępstwa, w którym zastosowano przemoc względem jakiejś osoby, grożono jej lub doprowadzono do stanu bezbronności, nieprzytomności w celu uzyskania rzeczy należących do tej osoby. W art. 281 kk jest podzielona na dwa etapy:

  • Kradzież mienia bez przemocy
  • Kradzież mienia dzięki przemocy

Czym się różni rozbój od kradzieży rozbójniczej?

Rozbój jest formą kradzieży, gdy sprawca posuwa się do zastosowania przemocy, grozi ofierze albo doprowadza ją do stanu bezbronności czy nieprzytomności.

W przypadku kradzieży rozbójniczej chodzi o to, że sprawca pragnie utrzymać rzecz, którą zabrał od razu po kradzieży, więc w tym celu posuwa się do zastosowania przemocy, grozi ofierze albo doprowadza ją do stanu bezbronności czy nieprzytomności.

W skrócie – rozbój to kradzież z użyciem przemocy, a kradzież z rozbojem polega na użyciu przemocy, by utrzymać przy sobie wcześniej skradziony przedmiot.

Według danych statystycznych na stronie policja  liczba postępowań wszczętych wynosiła 1062, a przestępstw, które zostały stwierdzone, 1145.

Przykłady kradzieży rozbójniczej

By lepiej zrozumieć, na czym konkretnie polega kradzież z rozbojem, przedstawimy to na konkretnym przykładzie., gdy sprawca posuwa się do przemocy lub grozi jej zastosowaniem swojej ofierze.

Włamywacz dokonał lub dokonuje czynu zabronionego w czyimś mieszkaniu i zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Zaczyna grozić bronią, dzięki czemu będzie mógł bezpiecznie uciec z miejsca przestępstwa. Jeśli przemoc zostałaby zastosowana względem innej osoby, np. tej, która chciałaby odebrać łupy sprawcy, też nazywamy to kradzieżą z rozbojem.

A co konkretnie oznacza zwrot, że sprawca kradzieży rozbójniczej używa przemocy? Chodzi o to, że rzeczywiście jej dokonuje lub grozi, że jej za chwilę użyje.

Czytaj również:   Art 209 par 1 KK co oznacza i jak się bronić

Jak brzmi dokładny zapis z art. 281 kk?

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Artykuł wskazuje też dwa typy kradzieży rozbójniczej:

  • zwykły – występek zagrożony karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności (art. 281 kk),
  • zwykły mniejszej wagi – występek zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności (art. 283 kk).                

Jakie jest orzecznictwo w art. 281 kk?

Każda osoba, która dopuściła się kradzieży rozbójniczej jest skazana na karę pozbawienia wolności na czas 1-10 lat.

Istotne jest także to, czy doszło konkretnie do rozboju czy kradzieży rozbójniczej. Jest to istotne dlatego że za kradzież rozbójniczą kara pozbawienia wolności jest niższa niż w przypadku rozboju (2-12 lat).

Czym różni się kradzież rozbójnicza od wymuszenia rozbójniczego

Wymuszenie polega na tum, że sprawdza przez przemoc, pod groźbą zamachu na życie lub zdrowie, a także na mienie ofiary, zmusza ją do zaprzestania działalności gospodarczej, bez względu na to, czy zarządza własnym mieniem czy mieniem kogoś innego. Sprawdza pragnie przez to osiągnąć własne korzyści majątkowe (lub robi to na zlecenie osoby trzeciej). Od rozboju różni się to tym, że osoba pokrzywdzona ma czas na wypełnienie żądań sprawcy i nie jest wtedy pod bezpośrednim wpływem sprawcy.

Pomoc adwokata w przypadku kradzieży rozbójniczej

Jak zawsze poza wezwaniem policji warto skontaktować się z adwokatem, który posiada w swojej ofercie odpowiednie usługi, dzięki którym jest w stanie pomóc swojemu klientowi poradzić sobie w danej sytuacji bez uszczerbku na zdrowiu i mieniu.

Czytaj również:   Art 86 kw Co oznacza i jak się bronić

Adwokat powinien dążyć do odpowiedniego zakończenia sprawy, dzięki któremu ofiara otrzyma zadośćuczynienie i rekompensatę. Do tego podejmuje się spraw, które są wielowątkowe i dosyć zawiłe w systemie prawnym.

Dodaj komentarz