Jak napisać wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe? – Wzory i Podpowiedzi

Jak napisać wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe? - Wzory i Podpowiedzi

Prezentowany materiał jest efektem współpracy z parafiakalinowo.pl

Odwyk to często jedyna metoda na wyjście z nałogu. Niestety wiele osób uzależnionych nie przyznaje nawet przed sobą, że problem jest i trzeba rozpocząć z nim walkę. W takiej sytuacji konieczne może być przymusowe leczenie odwykowe. Jak napisać wniosek do prokuratury? Kto może to zrobić? Czy wniosek zawsze jest rozpatrywany pozytywnie? O tym można przeczytać w poniższym tekście.

Przymusowe leczenie odwykowe – jak przebiega procedura zgłoszenia?

W Polsce leczenie odwykowe jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach uzależniony może zostać do niego zmuszony przez sąd. Zanim jednak to nastąpi, należy przeprowadzić procedurę, która potwierdzi, że przymusowe leczenie jest potrzebne. Skoro osoba uzależniona sama nie chce się leczyć, to wniosek powinna złożyć najbliższa rodzina. Bardzo często bliscy nie chcą lub boją się przeciwstawić nałogowi. W takiej sytuacji mogą to zrobić dalsi krewni lub nawet osoby obce, również różne instytucje np. MOPS.
Wniosek należy skierować do prokuratury lub Miejskiej komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Bezcelowe jest wysłanie wniosku bezpośrednio do sądu, ponieważ w takim przypadku i tak zostanie odesłany do wspomnianych placówek. Członkowie komisji rozpatrującej wniosek muszą sprawdzić, czy rzeczywiście istnieją przesłanki do przymusowego leczenia odwykowego. W tym celu konieczne jest sporządzenie protokołu. Zostają w nim uwzględnione dane zarówno osoby zgłaszającej (lub instytucji), jak i uzależnionej. Jeśli istnieją dokumenty potwierdzające uzależnienie, to także powinny zostać dołączone do protokołu. Mogą to być, chociażby zaświadczenie lekarskie, czy notatki policyjne. Należy mieć też na uwadze, że osoba, która wnioskuje o przymusowe leczenie, będzie musiała zeznawać przed sądem. Ma także możliwość wskazać świadków, którzy mogą poświadczyć o problemie.
Co więcej, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez MKRPA lub prokuraturę, to musi nastąpić jedna z poniższych okoliczności:

  • Demoralizacja nieletnich.
  • Rozkład życia rodzinnego.
  • Systematyczne zakłócanie porządku lub spokoju publicznego.
  • Uchylanie się od pracy zarobkowej.
Czytaj również:   Wezwanie do prokuratury w sprawie alimentów

Z tym że ostatni punkt w ostatnich latach rzadko jest brany pod uwagę ze względu na sytuację społeczno – gospodarczą.

Jak napisać wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe?

Zadając sobie pytanie, jak napisać wniosek do prokuratury o leczenie odwykowe, należy pamiętać, że jest to pismo oficjalne i w takiej formie powinno zostać sporządzone.
W prawym górnym rogu trzeba zamieścić miejscowość oraz datę. Odrobinę niżej, po lewej stronie muszą się znaleźć dane osoby (instytucji) wnioskującej. Jeszcze niżej po prawej stronie powinien widnieć adres prokuratury oraz dział, do którego wniosek jest kierowany. Następnie należy umieścić odpowiedni tytuł na środku strony. Można go wyróżnić np. poprzez użycie drukowanych liter lub podkreślenia.
W pierwszych zdaniach osoba wnioskująca powinna wskazać, do kogo kieruje pismo, czego oczekuje oraz kogo on dotyczy. Musi podać imię i nazwisko uzależnionego, datę i miejsce urodzenia oraz aktualny adres. W dalszej części wniosku jest zobowiązana opisać problem. Niekoniecznie ma to być rozległe wypracowanie. Wystarczy wskazać jaka relacja jest między stronami, np. są małżeństwem i z czym zmaga się uzależniony.
Ponadto należy uwzględnić, jak nałóg wpływa na jego życie oraz jakie są tego skutki np. utrata pracy lub problemy finansowe. W podsumowaniu można poinformować prokuraturę, co kierowało osobą przygotowującą wniosek np. troska o zdrowie uzależnionego, czy byt rodziny. Oczywiście pismo należy opatrzyć podpisem.
Wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe składa się zazwyczaj do działu spraw pozakarnych. Siedziba placówki powinna być zgodna z miejscem zamieszkania uzależnionego lub osoby wnioskującej.
Jeżeli pismo zostanie sporządzone odpowiednio, to prawdopodobnie wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i sprawa trafi do sądu.
Warto pamiętać, że przymusowe leczenie odwykowe ma pomóc uzależnionemu wyjść z nałogu i ponownie cieszyć się życiem. Choć początkowo takie działanie może wydawać się sprzeczne z normami społecznymi bądź rodzinnymi, to ostatecznie podjęta decyzja najczęściej okazuje się słuszna.

Czytaj również:   Historia prokuratury w Polsce
Dodaj komentarz