Jak napisać zażalenie do prokuratury – Wzory i Podpowiedzi

Jak napisać zażalenie do prokuratury - Wzory i Podpowiedzi

Z radością przedstawiamy materiał, który powstał w sojuszu z dowcipy.info

Często w postępowaniu karnym, strona oskarżona nie zgadza się z decyzją prokuratora. Wówczas musi ona być świadoma tego, że przysługuje jej odwołanie się od tego postanowienia, a także złożenie swoistego zażalenia do prokuratur. Jednak jak napisać zażalenie do prokuratury?

Zażalenie do prokuratury- jakie wymagania musi spełniać pismo?

Zażalenie do prokuratury jest pewnego rodzaju urzędowymi pismem formalnym. Tak więc zdziwieniem nie będzie fakt, że musi ono spełniać pewne kryteria, które są typowe dla tego typu dokumentów. Warto jednak w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że zażalenie jako pismo jest całkiem naturalnym i co najważniejsze dopuszczalnym środkiem odwoławczym, które przysługuje stronie w momencie kiedy chce ona zgłosić wątpliwości lub odwołać się od nieprawomocnych postanowień, zarządzeń, a nawet czynności w przypadkach, które zostały wskazane w ustawie. Tak więc, skoro zostało już wspomniane, że zażalenie jest środkiem odwoławczym, który inicjuje jednocześnie odwoławczą kontrole, wobec tego-analogicznie- dokument ten musi spełniać niezbędne wymagania formalne, które również zostały określone w ustawie o sporządzaniu tego typu pism urzędowych. Tak więc zażalenie musi:

  • być w pełni dopuszczalne co oznacza, że musi ono przysługiwać podmiotowi, który z niego korzysta
  • być wniesione przez podmiot legitymowany, oczywiście z zachowanie odpowiedniego terminu, który został przewidziany w ustawie
  • spełniać określone wymagania, jakimi powinny charakteryzować się formy pisma procesowego oraz inne, szczególne formy, które przewidziane zostały w ustawie tylko i wyłącznie dla zażalenia.

Jak napisać zażalenie do prokuratury?

Zażalenie do prokuratury jest szczególnym rodzajem dokumentu, w którym to następuje zaskarżenie postanowień zarówno prokuratora jak i organu prowadzącego w mocy prawnej postępowanie przygotowawcze. Wobec tego sporządzenie zażalenia do prokuratury odbywa się na bardzo podobnych zasadach co zaskarżanie różnego rodzaju postanowień sądowych. Co więcej regulowane jest to przepisami znajdującymi się w artykule 465, w ustępie 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Niemniej jednak w tym momencie niezbędne jest podkreślenie faktu, że wspomniany już przepis z Kodeksu Postępowania Karnego nakazuje również odpowiednie zastosowanie przepisów w odniesieniu do zaskarżania postanowień sądowych. Wówczas zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, nakazuje ona stosowanie tych przepisów wprost, lub zgodnie z odpowiednimi modyfikacjami. Niezastosowanie się do tych przepisów może mieć miejsce jedynie w przypadku zaistnienia określonych różnic. Warto zastanowić się co oznacza samo sformułowanie „odpowiednie” w odniesieniu do przepisów o składanie zażalenia i zaskarżania postanowień w postępowaniu przygotowawczy. Chodzi tu głównie o zasady, według których zorganizowana jest i funkcjonuje dana prokuratura. Co więcej niezbędne jest uwzględnienie również, że w niektórych przypadkach, gdy postanowienie wydawane jest przez całkiem inny organ, niż ten który prowadził postepowanie przygotowawcze, wówczas podlega to zatwierdzeniu przez prokuratora, a następnie również jest ono traktowane w postępowaniu odwoławczym jako postępowanie prokuratora. Tak więc jak napisać zażalenie do prokuratury? Otóż niezbędne jest zachowanie odpowiedniej formy dokumentu, o czym zostało już wspomniane i która to forma regulowana jest odpowiednimi przepisami prawa. Co więcej warto również zwrócić uwagę na dokładny opis postanowienia, które jest przedmiotem zażalenia, a także odpowiedni umotywowanie swojej decyzji lub roszczeń. Dobrym sposobem dla osób, które dalej nie są pewne jak taki dokument sformułować, jest dostępność wzorów zażaleń w sieci, na których to można oprzeć pisane własnoręcznie zażalenie do prokuratury.

Czytaj również:   Jak napisać wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe? - Wzory i Podpowiedzi
Dodaj komentarz