Co to jest przestępstwo drogowe i czym grozi?

przestępstwo drogowe

Kiedy można mówić o przestępstwie drogowym? Warto znać definicję tego czynu, a także związane z nim konsekwencje. Od 1 stycznia 2022 roku zaostrzono bowiem kary, które grożą sprawcy.

Kierowcy są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, która ma zapewnić bezpieczeństwo na drodze. Co się jednak stanie, kiedy na skutek braku koncentracji spowodują wypadek? Czy od razu ten czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo drogowe? W dalszej części artykułu udzielamy odpowiedzi na to niezwykle ważne pytanie.

Czym jest przestępstwo drogowe?

Definicję przestępstwa drogowego jasno określają artykuły kodeksu karnego. Warto zapoznać się zwłaszcza z artykułem 177, według którego jest to każde naruszenie (zarówno celowe, jak i nieumyślne) zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym, w którym poszkodowany odniósł obrażenia ciała skutkującego jego pobytem w szpitalu przez okres dłuży niż 7 dni albo poniósł śmierć. Między innymi przed takimi skutkami chroni sprawcę obowiązkowa polisa na samochód. Warto już teraz obliczyć wysokość składki – umożliwia to kalkulator ubezpieczenia OC.

Przestępstwo drogowe to również jazda po alkoholu

W zakres pojęcia „przestępstwa drogowego” wpisują się również inne niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowania kierowców. Są to między innymi:

  • spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym lub bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy;
  • spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu albo substancji odurzających.

Wykroczenie a przestępstwo drogowe

W polskim prawie występuje również pojęcie „wykroczenia drogowego”. Czym różni się ono od przestępstwa drogowego? Przede wszystkim skutkami – za wykroczenie uznaje się kolizję oraz wypadek, w którym zdrowie poszkodowanego nie ucierpiało na czas dłuższy niż 7 dni. Sprawca zostanie ukarany grzywną, a spowodowane przez niego szkody pokryje jego ubezpieczenie OC. Na Beesafe.pl znajdziesz najlepsze oferty polis w korzystnej cenie.

Jakie są kary za przestępstwo drogowe?

Najwyższą karą za przestępstwo drogowe nie jest grzywna, a pozbawienie wolności. Oczywiście nie jest nakładane obligatoryjnie, ale sprawcę i tak czeka rozprawa sądowa. Wymiar kary zależy więc od jej wyniku, a także od konsekwencji takiego przestępstwa. Osoby, które zostały uznane za winne spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mogą zostać skazane nawet na 12 lat w więzieniu. Jaki jest wymiar kary za inne przestępstwa drogowe? 

  • Spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym – od 1 roku do 10 lat, a nieumyślne jej spowodowanie podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat;
  • Kiedy w wyniku tej katastrofy ginie człowiek lub doznaje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprawca podlega karze od 2 do 12 lat pozbawienia wolności;
  • Jeśli katastrofa została spowodowana nieumyślnie, ale skutki są takie, jak wymienione w poprzednim punkcie, kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat;
  • Spowodowanie wypadku, w którym poszkodowany odniósł obrażenia – do 3 lat, a jeśli skutkiem jest jego śmierć lub ciężkie obrażenia ciała, kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat;
  • Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Czytaj również:   Mandaty dla rowerzystów 2022. Taryfikator, najczęstsze wykroczenia

Przedstawiona lista dotyczy tylko kilku wybranych przestępstw drogowych. Ich pełny katalog został ujęty w kodeksie karnym.

Przestępstwo drogowe a ubezpieczenie OC

Czy zakwalifikowanie czynu jako przestępstwa drogowego ma wpływ na wysokość OC? Bardzo prawdopodobne jest, że jego prawo jazdy zostanie zatrzymane. Ubezpieczyciel słusznie oceni, iż takiemu kierowcy nie można ufać, więc na pewno straci zniżki i zapłaci pełną stawkę. Warto wiedzieć, że bez prawa jazdy da się wykupić OC, ale oczywiście nie można jeździć samochodem.

Dodatkowo po opłaceniu szkody, ubezpieczyciel może domagać się od klienta zwrotu poniesionych kosztów. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy zachowanie kierowcy było rażąco nieodpowiedzialne, a spowodowanych przez niego wypadek był wynikiem jazdy po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających.

Kary za przestępstwo drogowe – podsumowanie

Przestępstwo drogowe różni się od wykroczenia tym, że jego skutki są niezwykle poważne. W jego wyniku często dochodzi do śmierci poszkodowanego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego przebywa on w szpitalu powyżej 7 dni. Wtedy najwyższym wymiarem jest pobyt w więzieniu, ale ostateczna decyzja zapada podczas rozpraw sądowych. O tym, że nie są to zdarzenia marginalne, świadczą oficjalne statystyki policyjne. Według nich w 2021 roku stwierdzono aż 70 727 przestępstw drogowych.

Dodaj komentarz