Skarga na policjanta do prokuratury – jak napisać?

Skarga na policjanta do prokuratury - jak napisać?

Jeśli masz skargę na funkcjonariusza policji, możesz złożyć ją w prokuraturze. Należy wiedzieć, że większość skarg nie kończy się orzeczeniem o winie, natomiast skarga złożona przez przełożonego funkcjonariusza prawie zawsze kończy się orzeczeniem o winie. Jeśli masz pytania dotyczące legalności skargi, skontaktuj się z prokuraturą w hrabstwie, w którym mieszkasz.

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z hackngo.pl

Skargi złożone przez osoby niebędące policjantami nie skutkują stwierdzeniem winy

Jeśli chodzi o skargę złożoną na osobę nie będącą funkcjonariuszem policji, ważne jest, aby zrozumieć, że jeśli skarga zostanie odrzucona, nie musi to oznaczać, że komisja nie wierzy skarżącemu. Skarga mogła po prostu zostać odrzucona z powodu niewystarczających dowodów lub z powodu braku możliwości udowodnienia zachowania. Niezależnie od przyczyny, nadal ważne jest, aby osoba składająca skargę skorzystała z usług kompetentnego adwokata.

Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Los Angeles nie może odpowiadać na pytania prawne

Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Los Angeles nie może udzielać porad prawnych. Możesz mieć pytanie prawne, ale nie możesz uzyskać odpowiedzi od pracowników Biura Prokuratora Okręgowego. Pracownicy biura nie mogą odpowiedzieć na Twoje pytania i nie mogą skierować Cię do prawnika. Jeśli chcesz reprezentować siebie w sądzie, powinieneś najpierw porozmawiać z prawnikiem. Zanim jednak zatrudnisz prawnika, upewnij się, że zapytasz go o sposób jego pracy.
Biuro Prokuratora Okręgowego Hrabstwa Los Angeles przestrzega wytycznych Prokuratora Generalnego New Jersey dotyczących polityki i procedur w sprawach wewnętrznych

W Kalifornii, Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles jest zobowiązana do przestrzegania Wytycznych Prokuratora Generalnego New Jersey w sprawie wewnętrznego i administracyjnego wymiaru sprawiedliwości, które określają standardy badania skarg na niewłaściwe postępowanie policji. Standardy te obejmują następujące kwestie: profilowanie rasowe, nadużywanie siły, selektywne egzekwowanie prawa, złe traktowanie więźniów, manipulowanie dowodami oraz postępowanie zgodne z prawem i zasadami etyki.

Czytaj również:   Jazda na hulajnodze elektrycznej - czego trzeba przestrzegać?

Prokuratura Okręgowa Hrabstwa Los Angeles jest wiodącym przykładem organizacji, która wdrożyła takie zasady i procedury. Prokurator miasta Los Angeles powołał specjalną grupę zadaniową do walki z przestępstwami pracowniczymi. Grupa ta została powołana do ścisłej współpracy z grupami społecznymi i agencjami rządowymi w celu identyfikowania i zgłaszania przypadków nielegalnej pracy. Jej członkowie przyjmują skargi i kierują je do ścigania karnego. W dokumencie DA 2020b opisano jej sformalizowane grupy robocze.

Dodaj komentarz