Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku

Większość osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych miała zapewne doświadczenie z głośnymi sąsiadami lub zakłócaniem ciszy nocnej, na przykład podczas imprez organizowanych w sąsiedztwie. Jakie prawa przysługują w takim przypadku mieszkańcom budynku, których spokój jest zakłócany?

Sprawdź koniecznie: Odbiory mieszkań Kraków

Kodeks wykroczeń a zachowania społecznie naganne

W kontekście wykroczeń, z którymi zetknąć możemy się w ramach wspólnoty sąsiedzkiej, kluczowe będą regulacje Kodeksu wykroczeń. Najważniejsze zapisy znajdują się w jego części szczególnej, zaczynając od art. 49. Zgodnie z art. 51 § 1.: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Wykroczenia z tego artykułu są wykroczeniami skutkowymi – zakłócenie porządku, spokoju publicznego, spoczynku nocnego przynajmniej jednej osoby postronnej jest w tym przypadku skutkiem działania sprawcy.

Skutek wykroczenia może być objęty zarówno winą umyślną jak również winą nieumyślną. Przytoczony przepis ma na celu ochronę porządku i spokoju publicznego. Ich zakłócanie zagrożone jest, jak zostało wyżej wspomniane, karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, o czym warto pamiętać na przykład planując większe spotkanie w mieszkaniu. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę komfort sąsiadów, którym przeszkadzać może głośna muzyka lub rozmowy. Zakłócanie spoczynku nocnego, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, polega na uniemożliwieniu osobom postronnom odpoczynku nocnego w zwyczajowo przyjętych godzinach ciszy nocnej, obowiązujacych od godziny 22 do 6 rano. Dotyczy to nie tylko hałasów, związanych z organizowaną w mieszkaniu imprezą, ale też na przykład szczekającego w nocy (lub również w ciągu dnia) psa.

Zobacz także: odbiór mieszkania w Trójmieście

Jak zapobiec problemom związanym z hałasem w mieszkaniu

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym wymaga od jego lokatorów dostosowania się do obowiązujących zasad oraz do przepisów prawa. Regulamin wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej będzie regulował kwestię ciszy nocnej, a także inne kwestie, istotne dla mieszkańców. Jeżeli dopiero planujemy zakup mieszkania, jego poprzedniego właściciela dobrze jest spytać o obowiązujące w budynku zasady, również te niepisane (na przykład informowanie sąsiadów o planowanym remoncie). Już po sfinalizowaniu transakcji, podczas odbioru mieszkania, powinniśmy otrzymać pełną dokumentację lokalu, wśród której znaleźć się może także regulamin wspólnoty lub spółdzielni.

Czytaj również:   Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego dla firmy?

Jeżeli mieszkanie kupujemy od dewelopera na etapie budowy, dobrze jest zwrócić uwagę na kwestię dźwiękoszczelności lokalu i ewentualnie wprowadzić we wnętrzu niezbędne modyfikacje na przykład w zakresie izolacji akustycznej, jeżeli pozwala na to etap realizacji prac oraz sam projekt. W takim przypadku podczas odbioru mieszkania od dewelopera, oprócz przeprowadzenia kompleksowej oceny stanu technicznego lokalu oraz zgodności wykonanych prac z dokumentacją umowną i przepisami, należy sprawdzić, czy wprowadzone przez nas modyfikacje zostały właściwie zrealizowane.

Dodaj komentarz